FAMOS Interior Factory

Kodeks Etyki FAMOS

Jako członek grupy Remontowa Holding, będącej liderem przemysłu stoczniowego w Polsce, dążymy do zapewnienia najwyższej jakości produktów przy jednoczesnym stosowaniu dobrych praktyk i standardów prowadzenia biznesu. Wspólnie z pracownikami określiliśmy nasze najważniejsze wartości oraz zasady etycznego postępowania, a następnie w trosce o bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz dobro spółek z Grupy Remontowa Holding, opisaliśmy je w Kodeksie Etyki.

Polityka antykorupcyjna

Kodeks Etyki podkreśla nasze zobowiązanie do przestrzegania ustalonych zasad, podpowiada w przypadku dylematów etycznych, a także wskazuje na zachowania, które ze względu na nasze wspólne dobro, nie są akceptowane w Spółce. Kodeks Etyki jest kluczowym elementem wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Zgodnością i wraz z pozostałymi procedurami wyznacza spójne i kompleksowe podejście do kwestii etycznego postępowania na wszystkich szczeblach organizacyjnych.