FAMOS Interior Factory
1
2
3
Grodzie
i
Szalunki

Grodzie i szalunki metalowe

System grodzi i szalunków charakteryzuje się prawie całkowitą prefabrykacją elementów i profili montażowych zapewniającą łatwość i szybkość montażu oraz wysoki standard pomieszczeń. Pomieszczenia zaprojektowane w tym systemie spełniają wszystkie wymagane przepisami klasy odporności ogniowej oraz zapewniają bardzo dobrą izolacyjność akustyczną.

O prócz grodzi i szalunków podstawowych produkujemy również grodzie i szalunki przeznaczone do pomieszczeń mokrych.

Oferujemy:

 • płyty szalunkowe klasy C-25mm
 • płyty szalunkowe klasy B0/B15-25mm
 • płyty grodziowe klasy C-50mm
 • płyty grodziowe klasy B15-50mm
 • płyty grodziowe akustyczne klasy B15-50mm
 • płyty grodziowe z torem kablowym klasy B15-50mm
 • płyty grodziowe klasy B15-80mm

Izolacyjność akustyczna

 • szalunek B0/B15-25mm – Rw = 32dB
 • gródź C-50mm – Rw = 31dB
 • gródź B15-50mm – Rw = 35dB
 • gródź akustyczna B15-50mm – Rw = 40dB
 • gródź akustyczna B15-50mm – Rw = 49dB NOWOŚĆ!!!
 • gródź B15-80mm – Rw = 42dB

Konstrukcja

W konstrukcji systemu stosowane są płyty ścienne typu “sandwich” wykonane z blach stalowych ocynkowanych pokrytych foliami dekoracyjnymi PCV. Pomiędzy blachami znajduje się rdzeń izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej. Wzdłużne krawędzie płyt spięte łącznikiem są tak ukształtowane, że tworzą”własne pióra”, które po złożeniu płyt dają bezprofilowe połączenie styku.

Kompletność systemu polega na oferowaniu przez producenta: prowadnic dolnych i górnych, wielofunkcyjnych profili narożnych umożliwiających wielowariantowe połączenia ścian pomiędzy sobą, oraz sufitem kasetonowym lub listwowym, osłon kablowych, a także drzwiczek szalunkowych, obudowy okien, iluminatorów, wnęk pod gaśnicę. Zastosowanie w połączeniach profilu “Omega” umożliwia uzyskanie rozłącznego połączenia płyt i tym samym łatwego demontażu ścian.

Odporność ogniowa

Materiały podstawowe użyte do produkcji płyt ściennych są sklasyfikowane jako niepalne, natomiast materiały wykończeniowe stosowane jako okładziny zewnętrzne spełniają własności wolnego rozprzestrzeniania się płomienia (WRP).

Wszystkie stosowane materiały w konstrukcji są również nietoksyczne.

Prezentowane tu konstrukcje ścienne przeszły międzynarodowe standardowe badania ogniowe dla klasy B w laboratorium “DANTEST” w Kopenhadze, laboratorium BRANDVERSUCHSHAUS w Hamburgu oraz w laboratoriach krajowych, spełniając odpowiednie wymagania Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS-1974 z poprawkami. Na tej podstawie uzyskano atesty na klasę B0 i B15 wydane przez władze Administracyjne i Towarzystwa Klasyfikacyjne różnych krajów.

Galeria

Realizacje